Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00  Na powitanie

 •  schodzenie się dzieci,
 • – zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań,
 • – zajęcia o charakterze kompensacyjno- stymulujące rozwój dzieci ( indywidualne i w małych grupach),
 • – zabawy rozwijające zainteresowania: utrwalanie piosenek, wierszy oraz nabytych sprawności i umiejętności,
 • – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.

8.30 – 9.00  Śniadanie

9.00 – 14.30  Bawimy się i uczymy

 • – zajęcia z całą grupą sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, ruchowej i zdrowotnej,
 • – inne formy aktywności dziecięcej wynikające z dodatkowych ofert edukacyjno- rozwojowych przedszkola: rytmika, zajęcia sportowe, taniec, język angielski, zajęcia logopedyczne, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali.

11.30 – 12.00  Czynności higieniczno- porządkowe, obiad

12.30 – 14.00  Odpoczynek dzieci

 • dla chętnych dzieci – leżakowanie połączone ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej i fragmentów ulubionych bajek,
 •  zajęcia dydaktyczne wspierające wszechstronny rozwój dziecka, rozwijające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe.

14.00 – 14.30  Czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek

14.30 – 16.30  Pora się rozstać. Czekamy na mamę i tatę

 • aktywność własna dzieci połączona z pracą w ogrodzie lub sali, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności
 • zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry językowe, zabawy i gry ruchowe,
 • kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb,
 •  rozchodzenie się dzieci.