Dla Rodziców

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

Upoważnienie

Ubezpieczenie:

25.000 Tabela świadczeń – Przedszkole Czerwona Ciuchcia (1)

druk_zgloszenia_edu (2)

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody (4)

owu_edu_plus__obow_1_6_2020 Sposoby zgłaszania zdarzeń (4)

 

E-maile:

justynaczerwonaciuchcia@gmail.com

martaczerwonaciuchcia@gmail.com

agnieszkaczerwonaciuchcia@gmail.com

monikaczerwonaciuchcia@gmail.com (nauczyciel języka angielskiego)