Zajęcia Dodatkowe

Język Angielski

Ze względy na profil przedszkola – językowy, zajęcia z języka angielskiego odbywają się na poziomie rozszerzonym tj. dwa razy w tygodniu. Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają angielski naturalnie – podobnie, jak własny język ojczysty. Dlatego każde zajęcia prowadzone są tak, żeby dzieci odbierały je jako intensywną zabawę.

W trakcie 45 minutowych lekcji nauczyciel wykorzystuje gry językowe z pomocami stworzonymi specjalnie na potrzeby nauki. Przeplata je zabawami ruchowymi, śpiewa piosenki i czyta krótkie historie. Na podstawie 2 – letnich doświadczeń możemy stwierdzić, że dzieci w naszym przedszkolu bardzo dobrze posługują się językiem angielskim, co z pewnością zaowocuje w ich dalszej edukacji szkolnej.

Zajęcia Sportowe

Na zajęciach gimnastyki wykorzystujemy odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Mają one na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.

Prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego – P. Michała, zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale także zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości, zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie.

Rytmika

Są to zajęcia ruchowo-rytmiczne przy muzyce i z wykorzystaniem różnych instrumentów, co ma istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. W trakcie zajęć – poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia ruchowe – przedszkolaki poznają podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną.

Taniec

Program taneczny naszych zajęć jest zróżnicowany. Naszym m jest uwrażliwić dzieci na muzykę, nauczyć kultury związanej z tańcem, zaszczepić w dzieciach miłość do muzyki i związanego z nią ruchu poprzez dobrą zabawę. Nauka odbywa się w parach, jak i w grupowych układach tanecznych.

Staramy się, żeby program tańców wzbudzał zainteresowanie zarówno chłopców, jak i dziewczynek

Karate

To gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Wyjściowym założeniem jest harmonijny rozwój sprawności dziecka z naciskiem na kształtowanie koordynacji ruchowej. Trening składa się z elementów gimnastycznych, akrobatycznych, biegów, skoków, zabaw w parach i w grupie.

Zajęcia prowadzone są w dużym tempie, często zmieniane i dopasowywane do możliwości percepcyjnych dzieci. Szczególna uwaga zwracana jest na naukę prawidłowego upadania.

Plastyka

Warsztaty plastyczne to czas, kiedy inspirujemy dziecko i rozbudzamy jego wyobraźnię poprzez stawianie przed nim zadań zróżnicowanych pod względem tematycznym i technicznym.

W pracach wykonywanych przez dzieci, oprócz docenienia walorów plastycznych, chodzi o wyczulenie ich na piękno i różnorodność otaczającego nas świata. Nasze prace można zobaczyć w galerii przedszkola.

Sztuka

Spotkania ze sztuką służą kształtowaniu wrażliwości estetycznej, stanowią źródło silnych przeżyć, rozwijają wyobraźnię dziecka, poszerzają zdolności percepcyjne, uwrażliwiają na piękno, inspirują do samodzielnych działań twórczych.

Nasi mali artyści poznają różne dziedziny sztuki: rzeźbę, malarstwo, elementy dramy, pantomimy.