Zasady pobytu

Zasady pobytu dziecka

1. Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia w godzinach od 6:30 do 16.30.
Przedszkole działa w wakacje i ferie.

2. Istnieje możliwość dostosowania godzin pobytu dziecka w Przedszkolu za dodatkową opłatą na zasadzie odrębnych, indywidualnych ustaleń.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.

4. Dziecko otrzymuje w Przedszkolu trzy posiłki dziennie:

 • śniadanie: 8.30 / 9.00
 • obiad: 11.30 / 12.00
 • podwieczorek: 14.00 / 14.30

5. Czesne obejmuje opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu wraz z zajęciami dodatkowymi:

 • język angielski – 3 razy w tygodniu,
 • zajęcia z logopedą – 1 raz w tygodniu,
 • rytmika – zajęcia sportowe -taniec- 2 raz w tygodniu (zajęcia sportowe według zainteresowań),
 • warsztaty plastyczne – 1 raz w tygodniu.

6. Czesne obejmuje także:

 • całodobowe ubezpieczenie dzieci
 • indywidualne środki higieny
 • wszystkie materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne
 • pościel.

7. W razie nagłej choroby dziecka zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast, o zaistniałej sytuacji, powiadomieni zostaną Rodzice.

8. Dzieci z Przedszkola mogą odebrać tylko osoby pełnoletnie wyznaczone przez Rodziców.

9. Na czas pobytu dziecka w Przedszkolu Rodzice zaopatrują je w:

 • piżamę
 • ubranka na zmianę
 • strój gimnastyczny